in hinh len qua tang
Sản phẩm + Công in
lich be yeu
PHÔI HUY HIỆU CÁC LOẠI
huy hiệu cài áo 4.4 cm
2000/1c
huy hiệu cài áo 5.8cm
2300/1c
huy hieu cai ao
huy hiệu cài áo 7.5 cm
3.500/1c
huy hiệu khui bia 5.8cm
5000/1c
huy hiệu móc khóa có gương
5000/1c
huy hiệu móc khóa khui bia 4.4cm
4.300/1c
khuon huy hieu
may dap huy hieu
khuôn huy hiệu 4.4 = 1.100.000
khuôn huy hiệu 5.8 = 1.200.000
khuôn huy hiệu 7.5 = 1.600.000


Máy dập huy hiệu
kèm 2 khuôn 4.4-5.8
4.000.0000 
 


DOWNLOAD

phoi in nhiet
may in nhiet
in hình lên pha lê
in hình lên áo