Phôi ly cốc

Ly minh long

Mô tả:

1 thùng có 36 cái - giá rẻ hơn nếu bạn lấy nguyên thùng.

Là ly sứ  men  bóng đẹp phong cách, ly thon, đẹp

Liên hệ
Sản phẩm liên quan