cau ca gia re
cau ca
dung cu cau ca
dung cu cau ca
DÂY CƯỚC CÂU CÁ BREEZE
DÂY CƯỚC CÂU CÁ OKAMOTO
DÂY TƠ CÂU CÁ RACE
dung cu cau ca dung cu cau ca dung cu cau ca
DÂY TƠ CÂU CÁ  STEEL 12M
DÂY CƯỚC CÂU CÁ SOFT 250M
DÂY CƯỚC CÂU CÁ AMIKA 50M
dung cu cau ca dung cu cau ca dung cu cau ca
DÂY CƯỚC CÂU CÁ  MAX CARBON 150M
DÂY CƯỚC CÂU CÁ STRONG 50M
DÂY CƯỚC CÂU CÁ AMIKA 100M, 250M
dung cu cau ca dung cu cau ca dung cu cau ca
DÂY CƯỚC CÂU CÁ STRONG 50M
DÂY CƯỚC CÂU CÁ WAVE 60M
DÂY CƯỚC CÂU CÁ BẢY MÀU OKAMOTO 150M
dung cu cau ca dung cu cau ca dung cu cau ca
DÂY CƯỚC CÂU CÁ SPACE 100M
DÂY CƯỚC CÂU CÁ ODIN (DÂY BIẾN MÀU) 250m
DÂY CƯỚC CÂU CÁ SUPER A (6 CON CÁ) 150M, 300M