Phôi ly cốc

Bộ tách cà phê

Mô tả:

1 thùng 36 cái, giá rẻ nếu lấy nguyên thùng.
Bộ tách bằng sứ gồm có 1 cái tách, 1 đĩa, và 1 hộp rất đẹp

40,000đ
Sản phẩm liên quan