Phôi ly cốc

Bộ tách cà phê

Mô tả:

Bộ tách bằng sứ gồm có 1 cái tách, 1 đĩa, và 1 hộp rất đẹp

Liên hệ
Sản phẩm liên quan